largeer
Home / Tag
Công ty TNHH MTV Công trình đô thị Bình Dương tiếp tục trúng gói thầu công ích tại TP Thủ Dầu Một năm 2024 hơn 191 tỷ đồng? Công ty TNHH MTV Công trình đô thị Bình Dương tiếp tục trúng gói thầu công ích tại TP Thủ Dầu Một năm 2024 hơn 191 tỷ đồng?

Công ty TNHH MTV Công trình đô thị Bình Dương tiếp tục trúng gói thầu công ích tại TP Thủ Dầu Một năm 2024 hơn 191 tỷ đồng?

-   12/12/2023 16:12

Thông tin trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, gói thầu dịch vụ công: Chăm sóc cây xanh đô thị, quản lý nghĩa trang, vận hành hệ thống chiếu sáng công cộng và duy tu hệ thống chiếu sáng công cộng trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một năm 2024 do Phòng Quản lý đô thị thành phố Thủ Dầu Một làm chủ đầu tư chỉ có duy nhất Công ty TNHH MTV Công trình đô thị Bình Dương dự thầu.

Chúng tôi vừa gửi cho bạn mật khẩu mới . Vào Mail để lấy mật khẩu nhé .
Chúc mừng ! Bạn đã đặt lại mật khẩu thành công.
Đổi mật khẩu thành công