Chợ Việt Online

Picabo Street

100 người đua theo sốt đất thì 80 người 'chết yểu'
  Công khai
- 10/04/2021, 07:52
Theo lãnh đạo một doanh nghiệp bất động sản, ăn theo “sốt đất”, nhiều nhà đầu tư cầm cố tài sản, vay nóng mua đất rồi tán gia bại sản vì không ra được hàng.
Chúng tôi vừa gửi cho bạn mật khẩu mới . Vào Mail để lấy mật khẩu nhé .
Chúc mừng ! Bạn đã đặt lại mật khẩu thành công.
Đổi mật khẩu thành công