Picabo Street

Nguy cơ mất nhà từ quy trình thẩm định “trên giấy” của Agribank- Chi nhánh Bắc Đức Hòa Long An?
  Công khai
- 01/08/2022, 21:36
Từ việc vay 800 triệu đồng bằng giấy tay, một hộ gia đình ở Long An có nguy cơ mất nhà từ quy trình thẩm định “trên giấy” của Agribank -Chi nhánh Bắc Đức Hòa Long An.
Chúng tôi vừa gửi cho bạn mật khẩu mới . Vào Mail để lấy mật khẩu nhé .
Chúc mừng ! Bạn đã đặt lại mật khẩu thành công.
Đổi mật khẩu thành công