Picabo Street

Kiểm toán phát hiện lỗ hổng tính tiền sử dụng đất ở Bà Rịa - Vũng Tàu
  Công khai
- 09/11/2022, 08:02
Cơ quan Kiểm toán Nhà nước khu vực XIII đã chỉ rõ nguy cơ thất thoát tiền sử dụng đất tại dự án The Light City, do Công ty Cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (HODECO) làm chủ đầu tư.
Chúng tôi vừa gửi cho bạn mật khẩu mới . Vào Mail để lấy mật khẩu nhé .
Chúc mừng ! Bạn đã đặt lại mật khẩu thành công.
Đổi mật khẩu thành công