Chợ Việt Online
Home / Tag
Đồng Nai: Chú trọng nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ môi trường Đồng Nai: Chú trọng nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ môi trường

Đồng Nai: Chú trọng nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ môi trường

-   30/03/2021 23:56

Được sự quan tâm chỉ đạo của UBND tỉnh Đồng Nai, Sở TN&MT Đồng Nai đã và đang tích cực, chủ động phối hợp với các cơ quan có liên quan triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ môi trường, từ đó có những đóng góp hiệu quả vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững của tỉnh Đồng Nai.

Chúng tôi vừa gửi cho bạn mật khẩu mới . Vào Mail để lấy mật khẩu nhé .
Chúc mừng ! Bạn đã đặt lại mật khẩu thành công.
Đổi mật khẩu thành công