Home / Tag
Quy hoạch đô thị ven biển:  Bền vững, hiệu quả và có bản sắc riêng Quy hoạch đô thị ven biển:  Bền vững, hiệu quả và có bản sắc riêng

Quy hoạch đô thị ven biển: Bền vững, hiệu quả và có bản sắc riêng

-   11/07/2022 08:00

Để thúc đẩy kinh tế biển, Bà Rịa-Vũng Tàu cần tập trung ưu tiên phát triển các chuỗi đô thị biển, làm “pháo đài” tiền tiêu trong phòng thủ và là “bàn đạp” tiến ra biển, đặt trong tư duy chiến lược liên kết vùng. Muốn đạt được mục tiêu đó thì đô thị biển Bà Rịa-Vũng Tàu phải quy hoạch theo hướng bền vững, hiệu quả, có bản sắc riêng và quan trọng là phải có “của để dành” cho tương lai.

Chúng tôi vừa gửi cho bạn mật khẩu mới . Vào Mail để lấy mật khẩu nhé .
Chúc mừng ! Bạn đã đặt lại mật khẩu thành công.
Đổi mật khẩu thành công