Home / Tag
Bà Rịa – Vũng Tàu: Cần điều chỉnh những bất cập về điều kiện tách thửa đất của Quyết định 15 Bà Rịa – Vũng Tàu: Cần điều chỉnh những bất cập về điều kiện tách thửa đất của Quyết định 15

Bà Rịa – Vũng Tàu: Cần điều chỉnh những bất cập về điều kiện tách thửa đất của Quyết định 15

-   23/06/2022 10:30

Mặc dù, từ Giám đốc Sở Tài nguyên & Môi trường (TNMT) đến Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai (VPĐKĐĐ) tỉnh và các Giám đốc Chi nhánh VPĐKĐĐ tại các huyện, thị xã đều nhìn nhận Quyết định 15 còn tồn tại những bất cập về điều kiện tách thửa đất, có những phát sinh khó khăn, vướng mắc, điều này làm ảnh hưởng đến quyền lợi chính đáng về tách thửa của người dân. Tuy nhiên đến nay, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (BRVT) vẫn chưa đưa ra quy định bổ sung, chỉnh sửa để tháo gỡ điểm nghẽn trên, khiến cho người dân ở hơn 40 xã trên địa bàn tỉnh đang hoang mang, lo lắng khi bị hạn chế quyền lợi chính đáng và không biết phải chịu đựng khó khăn đến bao giờ.

Chúng tôi vừa gửi cho bạn mật khẩu mới . Vào Mail để lấy mật khẩu nhé .
Chúc mừng ! Bạn đã đặt lại mật khẩu thành công.
Đổi mật khẩu thành công