largeer
Home / Tag
Để thâu tóm Saigon Water thành công ty con, DNP Water dự kiến phải trích hơn 420 tỷ đồng Để thâu tóm Saigon Water thành công ty con, DNP Water dự kiến phải trích hơn 420 tỷ đồng

Để thâu tóm Saigon Water thành công ty con, DNP Water dự kiến phải trích hơn 420 tỷ đồng

-   08/12/2023 09:01

Công ty cổ phần Đầu tư ngành nước DNP (DNP Water) vừa đăng ký mua vào gần 20,4 triệu cổ phiếu SII của Công ty cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn (Saigon Water, UPCoM: SII). Giao dịch dự kiến được thực hiện từ ngày 11/12/2023 đến ngày 9/1/2024, với mục đích tăng tỷ lệ sở hữu.

Chúng tôi vừa gửi cho bạn mật khẩu mới . Vào Mail để lấy mật khẩu nhé .
Chúc mừng ! Bạn đã đặt lại mật khẩu thành công.
Đổi mật khẩu thành công