Home / Tag
Kinh doanh “dị” như bà Thu Phương: Một tay khoa học (VPMilk), một tay tâm linh (Samten Hills Dalat) Kinh doanh “dị” như bà Thu Phương: Một tay khoa học (VPMilk), một tay tâm linh (Samten Hills Dalat)

Kinh doanh “dị” như bà Thu Phương: Một tay khoa học (VPMilk), một tay tâm linh (Samten Hills Dalat)

-   27/04/2023 15:01

Thường thì làm gì người ta cũng chỉ theo một “hệ”. Bà Nguyễn Thị Thu Phượng thật đỉnh khi “hai tay hai súng”. Một mặc đặc sệt khoa học với thương hiệu sữa VPMilk nhưng mặt khác lại tâm linh với Samten Hills Dalat.

Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh Lâm Đồng yêu cầu công ty quản lý Samten Hills Dalat sử dụng đất đúng mục đích Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh Lâm Đồng yêu cầu công ty quản lý Samten Hills Dalat sử dụng đất đúng mục đích

Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh Lâm Đồng yêu cầu công ty quản lý Samten Hills Dalat sử dụng đất đúng mục đích

-   17/04/2023 15:25

Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh Lâm Đồng yêu cầu công ty quản lý Samten Hills Dalat sử dụng đất đúng mục đích, thực hiện đúng chỉ đạo của UBND tỉnh về việc thu hồi mục tiêu "nghĩ dưỡng" tại dự án.

Lâm Đồng: Làm rõ hoạt động du lịch văn hoá tâm linh của công ty Kim Phát  Lâm Đồng: Làm rõ hoạt động du lịch văn hoá tâm linh của công ty Kim Phát 

Lâm Đồng: Làm rõ hoạt động du lịch văn hoá tâm linh của công ty Kim Phát 

-   31/03/2023 14:37

dư luận xã hội có thông tin phản ánh về việc Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại Kim Phát xây dựng công trình tôn giáo (khu du lịch văn hoá tâm linh) và hoạt động tôn giáo tại xã Tu Tra, huyện Đơn Dương.

Chúng tôi vừa gửi cho bạn mật khẩu mới . Vào Mail để lấy mật khẩu nhé .
Chúc mừng ! Bạn đã đặt lại mật khẩu thành công.
Đổi mật khẩu thành công