largeer
Home / Tag
Bình Phước sẽ xây sân bay Hớn Quản rộng gần 350 ha Bình Phước sẽ xây sân bay Hớn Quản rộng gần 350 ha

Bình Phước sẽ xây sân bay Hớn Quản rộng gần 350 ha

-   11/04/2023 19:08

Ngày 11-4, UBND tỉnh Bình Phước đã mở cuộc họp và quyết định thành lập Ban chỉ đạo triển khai lập quy hoạch vị trí sân bay chuyên dùng Hớn Quản và tổ giúp việc Ban chỉ đạo. Sân bay chuyên dùng Hớn Quản có diện tích khoảng 350ha, gồm khu bay và các hạng mục công trình phụ trợ kèm theo.

Chúng tôi vừa gửi cho bạn mật khẩu mới . Vào Mail để lấy mật khẩu nhé .
Chúc mừng ! Bạn đã đặt lại mật khẩu thành công.
Đổi mật khẩu thành công