largeer
Home / Tag
Tây Ninh Ford đang bán cái gì vậy? Tây Ninh Ford đang bán cái gì vậy?

Tây Ninh Ford đang bán cái gì vậy?

-   06/03/2023 14:51

Bỏ ra hơn 1 tỷ đồng để mua chiếc xe ô tô mới 100%, tuy nhiên nhận lại là sự thất vọng bởi từ khi lăn bánh ra khỏi cửa hàng đã dính lỗi, sau 5 lần ra vào xưởng đến nay vẫn chưa thể tìm ra nguyên nhân khiến chiếc xe mới tinh của khách hàng bởi mỗi lần vào xưởng, Ford lại đưa ra một “bệnh” khác cho chiếc xe mới cóng này

Chúng tôi vừa gửi cho bạn mật khẩu mới . Vào Mail để lấy mật khẩu nhé .
Chúc mừng ! Bạn đã đặt lại mật khẩu thành công.
Đổi mật khẩu thành công