largeer
Home / Tag
Không nên ghi đầy đủ các thành viên hộ gia đình khi sang nhượng đất đai Không nên ghi đầy đủ các thành viên hộ gia đình khi sang nhượng đất đai

Không nên ghi đầy đủ các thành viên hộ gia đình khi sang nhượng đất đai

-   08/03/2023 09:41

Không nên quy định ghi đầy đủ các thành viên hộ gia đình vì các cơ quan chức năng rất khó giải quyết khi sang nhượng, mua bán, tặng cho.

Chúng tôi vừa gửi cho bạn mật khẩu mới . Vào Mail để lấy mật khẩu nhé .
Chúc mừng ! Bạn đã đặt lại mật khẩu thành công.
Đổi mật khẩu thành công