Home / Tag
Sầu riêng Khánh Sơn được cấp mã số cơ hội xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc Sầu riêng Khánh Sơn được cấp mã số cơ hội xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc

Sầu riêng Khánh Sơn được cấp mã số cơ hội xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc

-   13/11/2022 12:18

Gần 20 năm qua, huyện miền núi Khánh Sơn đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, xóa dần vườn tạp để hình thành các vùng chuyên canh cây ăn trái như sầu riêng, măng cụt, bưởi da xanh… Toàn huyện Khánh Sơn đã phát triển hơn 1.700 ha sầu riêng, trong đó, 70% đang trong thời kỳ thu hoạch, sản lượng hàng năm lên đến 9.000 tấn. Uy tín, thương hiệu sầu riêng đã có, nhưng mỗi mùa thu hoạch người trồng lại thấp thỏm nỗi lo đầu ra vì chủ yếu tiêu thụ tại các chợ trong nước.

Chúng tôi vừa gửi cho bạn mật khẩu mới . Vào Mail để lấy mật khẩu nhé .
Chúc mừng ! Bạn đã đặt lại mật khẩu thành công.
Đổi mật khẩu thành công