largeer
Home / Tag
'Soi' tiến độ giải quyết các dự án bất động sản 'tắc': Hơn một năm rưỡi trôi qua, hàng trăm dự án BĐS vẫn 'tắc' 'Soi' tiến độ giải quyết các dự án bất động sản 'tắc': Hơn một năm rưỡi trôi qua, hàng trăm dự án BĐS vẫn 'tắc'

'Soi' tiến độ giải quyết các dự án bất động sản 'tắc': Hơn một năm rưỡi trôi qua, hàng trăm dự án BĐS vẫn 'tắc'

-   03/08/2023 15:09

Sau hơn một năm rưỡi triển khai các giải pháp "giải cứu" thì đến nay, hơn 156 dự án bất động sản bị "tắc" vẫn chưa có một kết quả nào cụ thể. Ở chiều ngược lại, sức khỏe các doanh nghiệp trong lĩnh vực này ngày càng ốm yếu.

Hé lộ giới chủ “khất nợ trái phiếu” phía sau dự án “chờ giải cứu” Shizen Home Hé lộ giới chủ “khất nợ trái phiếu” phía sau dự án “chờ giải cứu” Shizen Home

Hé lộ giới chủ “khất nợ trái phiếu” phía sau dự án “chờ giải cứu” Shizen Home

-   24/02/2023 15:22

Shizen Home (Asiana Riverside) đang là một trong bảy dự án được quan tâm hàng đầu ở TP.HCM sau khi có mặt trong cuộc họp khẩn để tháo gỡ vướng mắc.

Chúng tôi vừa gửi cho bạn mật khẩu mới . Vào Mail để lấy mật khẩu nhé .
Chúc mừng ! Bạn đã đặt lại mật khẩu thành công.
Đổi mật khẩu thành công