Home / Tag
Thanh tra TPHCM  nói gì về dự án Khu nhà ở cán bộ, công nhân viên của Sở VH-TT TPHCM tại phường Phú Hữu, quận 9? Thanh tra TPHCM  nói gì về dự án Khu nhà ở cán bộ, công nhân viên của Sở VH-TT TPHCM tại phường Phú Hữu, quận 9?

Thanh tra TPHCM nói gì về dự án Khu nhà ở cán bộ, công nhân viên của Sở VH-TT TPHCM tại phường Phú Hữu, quận 9?

-   15/12/2022 21:04

Theo Thanh tra TPHCM, việc thực hiện dự án trên có nhiều vi phạm, thiếu sót trong pháp lý thực hiện dự án: giao đất, quản lý đất và quy hoạch thực hiện dự án; tổ chức, điều hành; thực hiện công tác bồi thường hỗ trợ, tái định cư; phân phối, bàn giao lô nền, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…

Chúng tôi vừa gửi cho bạn mật khẩu mới . Vào Mail để lấy mật khẩu nhé .
Chúc mừng ! Bạn đã đặt lại mật khẩu thành công.
Đổi mật khẩu thành công