Home / Tag
Xã “bật đèn xanh” cho hợp tác xã tận thu khoáng sản Xã “bật đèn xanh” cho hợp tác xã tận thu khoáng sản

Xã “bật đèn xanh” cho hợp tác xã tận thu khoáng sản

-   23/08/2022 10:08

Lợi dụng danh nghĩa làm đường giao thông để cán đích nông thôn mới, bất luận chưa được cơ quan chức năng cho phép, chính quyền cấp xã đã kí hợp đồng với một hợp tác xã trên địa bàn khai thác vận chuyển cát, sỏi trên lòng sông Rào Nổ, diện tích khoảng 4.000m2, với tổng khối lượng đã khai thác là 3.389m3.

Chúng tôi vừa gửi cho bạn mật khẩu mới . Vào Mail để lấy mật khẩu nhé .
Chúc mừng ! Bạn đã đặt lại mật khẩu thành công.
Đổi mật khẩu thành công