Home / Tag
Người giám hộ có quyền bán tài sản của người được giám hộ không? Người giám hộ có quyền bán tài sản của người được giám hộ không?

Người giám hộ có quyền bán tài sản của người được giám hộ không?

-   15/07/2022 10:30

Người giám hộ có quyền bán tài sản là động sản, bất động sản của người được giám hộ không? Đây là vấn đề được nhiều người quan tâm, bởi thực tế cho thấy, rất nhiều trường hợp nếu không bán/thế chấp..tài sản của người được giám hộ thì rất khó để người giám hộ có thể đảm bảo nhu cầu sống, sinh hoạt, học tập của người được giám hộ. Vậy, việc bán tài sản này có được pháp luật cho phép không? Thủ tục bán thế nào?

Chúng tôi vừa gửi cho bạn mật khẩu mới . Vào Mail để lấy mật khẩu nhé .
Chúc mừng ! Bạn đã đặt lại mật khẩu thành công.
Đổi mật khẩu thành công