Home / Tag
Làm rõ vì sao 13 năm qua không thực hiện đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện Làm rõ vì sao 13 năm qua không thực hiện đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện

Làm rõ vì sao 13 năm qua không thực hiện đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện

-   05/06/2022 10:00

Một trong những nội dung nhận được sự quan tâm của Quốc hội về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện là phương thức cấp phép thông qua đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đã được quy định tại Luật, nhưng đến nay không thực hiện được. Do đó, một số ý kiến cho rằng, cần làm rõ hơn tính khả thi của việc sửa đổi, bổ sung các quy định này.

Chúng tôi vừa gửi cho bạn mật khẩu mới . Vào Mail để lấy mật khẩu nhé .
Chúc mừng ! Bạn đã đặt lại mật khẩu thành công.
Đổi mật khẩu thành công