largeer
Home / Tag
Tập đoàn CT Group đề xuất thực hiện đường sắt TP HCM - Cần Thơ với 9,9 tỉ USD Tập đoàn CT Group đề xuất thực hiện đường sắt TP HCM - Cần Thơ với 9,9 tỉ USD

Tập đoàn CT Group đề xuất thực hiện đường sắt TP HCM - Cần Thơ với 9,9 tỉ USD

-   03/01/2024 16:12

Tập đoàn CT Group vừa có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ đề xuất thực hiện dự án đường sắt tốc độ cao ĐBSCL, đó là tuyến đường sắt TP HCM - Cần Thơ theo phương thức PPP.

Chúng tôi vừa gửi cho bạn mật khẩu mới . Vào Mail để lấy mật khẩu nhé .
Chúc mừng ! Bạn đã đặt lại mật khẩu thành công.
Đổi mật khẩu thành công