largeer
Home / Tag
Chân dung người đứng sau Tập đoàn giáo dục vừa mua sỉ 197 căn hộ có vị trí đắc địa, bao quanh bởi 3 mặt sông Chân dung người đứng sau Tập đoàn giáo dục vừa mua sỉ 197 căn hộ có vị trí đắc địa, bao quanh bởi 3 mặt sông

Chân dung người đứng sau Tập đoàn giáo dục vừa mua sỉ 197 căn hộ có vị trí đắc địa, bao quanh bởi 3 mặt sông

-   13/12/2023 09:03

Chủ tịch HĐQT và là nhà đồng sáng lập tập đoàn Khai Sáng là ông Nguyễn Tuyên (sinh năm 1972). Hiện ông Nguyễn Tuyên cũng là người đại diện theo pháp luật của công ty CP Khai Sáng.

Chúng tôi vừa gửi cho bạn mật khẩu mới . Vào Mail để lấy mật khẩu nhé .
Chúc mừng ! Bạn đã đặt lại mật khẩu thành công.
Đổi mật khẩu thành công