largeer
Home / Tag
Taza Skin Clinic bị tước giấy phép hoạt động, Taza Spa bị đình chỉ hoạt động vì hàng loạt sai phạm Taza Skin Clinic bị tước giấy phép hoạt động, Taza Spa bị đình chỉ hoạt động vì hàng loạt sai phạm

Taza Skin Clinic bị tước giấy phép hoạt động, Taza Spa bị đình chỉ hoạt động vì hàng loạt sai phạm

-   04/02/2023 16:45

Thanh tra Sở Y tế TP.HCM vừa xử phạt bà Nguyễn Thị Ngọc Mai (Bác sĩ chuyên khoa Da liễu kiêm Chủ Hộ kinh doanh Phòng khám chuyên khoa Da liễu Taza Skin Clinic - Quận 10, địa chỉ 408 Cao Thắng, Phường 12, Quận 10, TP.HCM) số tiền 25,5 triệu đồng.

Chúng tôi vừa gửi cho bạn mật khẩu mới . Vào Mail để lấy mật khẩu nhé .
Chúc mừng ! Bạn đã đặt lại mật khẩu thành công.
Đổi mật khẩu thành công