largeer
Home / Tag
Chủ hộ kinh doanh thẩm mỹ Đình Tuyền, địa chỉ tại 370 đường 3/2, phường 12, quận 10 bị xử phạt Chủ hộ kinh doanh thẩm mỹ Đình Tuyền, địa chỉ tại 370 đường 3/2, phường 12, quận 10 bị xử phạt

Chủ hộ kinh doanh thẩm mỹ Đình Tuyền, địa chỉ tại 370 đường 3/2, phường 12, quận 10 bị xử phạt

-   30/12/2023 09:04

Thanh tra Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh, thẩm mỹ Đình Tuyển có những sai phạm như: Cung cấp dịch vụ thẩm mỹ tại cơ sở dịch vụ khi chưa có văn bản thông báo đáp ứng đủ điều kiện cung cấp dịch vụ thẩm mỹ gửi về cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Chúng tôi vừa gửi cho bạn mật khẩu mới . Vào Mail để lấy mật khẩu nhé .
Chúc mừng ! Bạn đã đặt lại mật khẩu thành công.
Đổi mật khẩu thành công