Chợ Việt Online

Share This Post

Thị trường địa ốc

Thanh tra việc xác định giá đất tại dự án Khu dân cư và Dịch vụ Giang Điền

Đối tượng thanh tra theo quyết định này gồm: Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Tài chính; UBND huyện Trảng Bom và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Thanh tra tỉnh Đồng Nai vừa ban hành Quyết định thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về xác định giá đất cụ thể đối với dự án Khu dân cư và Dịch vụ Giang Điền tại xã Giang Điền (huyện Trảng Bom).

Quyết định của Thanh tra tỉnh Đồng Nai.

Trước đó, ngày 30/5/2019, Phó Chánh Thanh tra tỉnh Đồng Nai, ông Nguyễn Ngọc Thắng đã ký Quyết định số 116/QĐ-TT về thanh tra việc chấp hành pháp luật về xác định giá đất đối với dự án nói trên.

Đối tượng thanh tra theo quyết định này gồm: Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Tài chính; UBND huyện Trảng Bom và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Đoàn Thanh tra do ông Trần Nam Trung – Phó trưởng Phòng Nghiệp vụ 2, Thanh tra tỉnh Đồng Nai làm Trưởng đoàn, sẽ tiến hành thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về xác định giá đất cụ thể đối với Dự án Khu dân cư và Dịch vụ Giang Điền trong thời hạn 45 ngày làm việc, kể từ ngày công bố quyết định thanh tra.

Về thời kỳ thanh tra, Quyết định số 116/QĐ-TT của Thanh tra tỉnh Đồng Nai nêu rõ: “Từ thời điểm xác định giá đất cụ thể theo quy định đến thời điểm thanh tra, trong quá trình thanh tra nếu có những vấn đề liên quan trước và sau thời điểm xác định giá đất cụ thể của dự án, Đoàn Thanh tra có trách nhiệm làm rõ”.

Đại diện Công ty Cổ phần Sonadezi Giang Điền cho biết, dự án Khu Dân cư và Dịch vụ Giang Điền tại xã Giang Điền (huyện Trảng Bom) thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất, thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng. Sau đó giao đất có thu tiền sử dụng đất cho chủ đầu tư để triển khai thực hiện dự án. Giá đất bồi thường cho người dân bị thu hồi đất do UBND tỉnh phê duyệt theo giá đất cụ thể theo quy định của Luật Đất đai.

Được biết, dự án Khu Dân cư và Dịch vụ Giang Điền có quy mô diện tích khoảng 117,09 ha, quy mô dân số khoảng 12.000 người.

Chia sẻ ngay

Chúng tôi vừa gửi cho bạn mật khẩu mới . Vào Mail để lấy mật khẩu nhé .
Chúc mừng ! Bạn đã đặt lại mật khẩu thành công.
Đổi mật khẩu thành công