Home / Tag
Nhà thầu xây dựng cần trợ lực để vượt khó Nhà thầu xây dựng cần trợ lực để vượt khó

Nhà thầu xây dựng cần trợ lực để vượt khó

-   14/07/2022 15:30

Hiệp hội Nhà thầu xây dựng Việt Nam (VACC) vừa có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ về thực trạng khó khăn mà ngành Xây dựng đang phải đối mặt nhưng chưa có biện pháp giải quyết. Điều đáng nói, trong năm 2021, VACC cũng đã có văn bản kiến nghị về tình hình tương tự, nhưng những khó khăn đó đến nay vẫn chưa được cải thiện.

Chúng tôi vừa gửi cho bạn mật khẩu mới . Vào Mail để lấy mật khẩu nhé .
Chúc mừng ! Bạn đã đặt lại mật khẩu thành công.
Đổi mật khẩu thành công