largeer
Home / Tag
Thư mời tham dự đêm chung kết The Genz Icon - Tìm kiếm gương mặt đại điện cho Gen Z Đồng Nai Thư mời tham dự đêm chung kết The Genz Icon - Tìm kiếm gương mặt đại điện cho Gen Z Đồng Nai

Thư mời tham dự đêm chung kết The Genz Icon - Tìm kiếm gương mặt đại điện cho Gen Z Đồng Nai

-   09/11/2023 17:10

Chi Hội Doanh Nhân Trẻ Huyện Long Thành gửi thư mời tham dự đêm chung kết The Genz Icon - sự kiện đặc biệt dành cho giới trẻ tài năng. Xác nhận tham dự trước 18:00 ngày 11/11 để nhận được thông tin chi tiết và Ban Tổ Chức được đón tiếp chu đáo hơn.

Chúng tôi vừa gửi cho bạn mật khẩu mới . Vào Mail để lấy mật khẩu nhé .
Chúc mừng ! Bạn đã đặt lại mật khẩu thành công.
Đổi mật khẩu thành công