Home / Tag
Nâng cấp Tỉnh lộ 768 đoạn từ cầu vượt Thủ Biên đến nút giao với đường tỉnh 767: Gói thầu của Công ty CP Xây lắp Thành An chậm 10 tháng Nâng cấp Tỉnh lộ 768 đoạn từ cầu vượt Thủ Biên đến nút giao với đường tỉnh 767: Gói thầu của Công ty CP Xây lắp Thành An chậm 10 tháng

Nâng cấp Tỉnh lộ 768 đoạn từ cầu vượt Thủ Biên đến nút giao với đường tỉnh 767: Gói thầu của Công ty CP Xây lắp Thành An chậm 10 tháng

-   06/01/2023 10:55

Được biết, gói thầu số 5 (xây dựng): Phần tuyến, thoát nước phân đoạn 1, từ Km21+400 (đầu tuyến) đến Km26+800 do Công ty CP Xây lắp Thành An thi công. Đơn vị thiết kế: Liên doanh công ty CP TVTC Đông Nam & Công ty TNHH TVXD Hưng Nghiệp; Đơn vị giám sát: Công ty TNHH TVXD Sông Đà. Tổng mức đầu tư của gói thầu số 5 là 44.170.720.00 đồng.

Chúng tôi vừa gửi cho bạn mật khẩu mới . Vào Mail để lấy mật khẩu nhé .
Chúc mừng ! Bạn đã đặt lại mật khẩu thành công.
Đổi mật khẩu thành công