largeer
Home / Tag
Công ty Nguyễn Chương – công ty Thiên Phú Thịnh có “mối quan hệ” như thế nào ? Công ty Nguyễn Chương – công ty Thiên Phú Thịnh có “mối quan hệ” như thế nào ?

Công ty Nguyễn Chương – công ty Thiên Phú Thịnh có “mối quan hệ” như thế nào ?

-   11/09/2023 10:41

Đầu năm 2017, 03 gói thầu đầu tiên cty Thiên Phú Thịnh trúng thầu là do cty Nguyễn Chương là bên mời thầu, năm 2022 có 01 gói. Sau đó, 2 công ty này là liên danh nhà thầu trúng thầu liên tiếp tổng 3 gói thầu trong 8 tháng đầu năm 2023 tại tỉnh Đồng Nai.

Nguyễn Chương - Thiên Phú Thịnh liên danh trúng hàng loạt gói thầu tại Đồng Nai Nguyễn Chương - Thiên Phú Thịnh liên danh trúng hàng loạt gói thầu tại Đồng Nai

Nguyễn Chương - Thiên Phú Thịnh liên danh trúng hàng loạt gói thầu tại Đồng Nai

-   10/09/2023 17:18

Tỷ lệ trúng thầu 100% với chỉ 5 nhân viên, công ty có 7 bộ phận, Công ty TNHH Xây dựng Nguyễn Chương vẫn trúng hàng loạt gói thầu thi công xây dựng và tư vấn chủ yếu tại tỉnh Đồng Nai.

Chúng tôi vừa gửi cho bạn mật khẩu mới . Vào Mail để lấy mật khẩu nhé .
Chúc mừng ! Bạn đã đặt lại mật khẩu thành công.
Đổi mật khẩu thành công