Home / Tag
Chỉ định thầu rút gọn có cần thư mời chào giá không? Chỉ định thầu rút gọn có cần thư mời chào giá không?

Chỉ định thầu rút gọn có cần thư mời chào giá không?

-   24/10/2023 08:59

Thư mời chào giá được các bên mời thầu sử dụng để mời các nhà thầu nộp báo giá cho một dự án, sản phẩm hoặc dịch vụ đang chào thầu. Thư mời chào giá thường chứa thông tin về yêu cầu kỹ thuật, số lượng, tài chính, thời hạn và các yêu cầu khác để nhà cung cấp có thể đưa ra báo giá cho gói thầu của doanh nghiệp.

Chúng tôi vừa gửi cho bạn mật khẩu mới . Vào Mail để lấy mật khẩu nhé .
Chúc mừng ! Bạn đã đặt lại mật khẩu thành công.
Đổi mật khẩu thành công