largeer
Home / Tag
Tôm chết trắng, nông dân héo mòn Tôm chết trắng, nông dân héo mòn

Tôm chết trắng, nông dân héo mòn

-   28/04/2023 16:51

Ông Phạm Chí Thương - Giám đốc Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Nam Quý, xã Đông Thái cho biết: “Gia đình tôi có 1,4ha tôm bị thiệt hại do sốc nhiệt độ. Nhiệt độ và độ mặn tăng cao, mực nước trong ao giảm từ 20-30cm. Do không có ao lắng trữ nước, lo ngại bơm nước trực tiếp từ kênh vào ao sẽ có nguy cơ lây nhiễm bệnh, tôm chết, tôi lỗ trên 40 triệu đồng”.

Chúng tôi vừa gửi cho bạn mật khẩu mới . Vào Mail để lấy mật khẩu nhé .
Chúc mừng ! Bạn đã đặt lại mật khẩu thành công.
Đổi mật khẩu thành công