largeer
Home / Tag
Bà Nguyễn Thị Mai Hương giữ chức Tổng biên tập Báo Tri thức và Cuộc sống Bà Nguyễn Thị Mai Hương giữ chức Tổng biên tập Báo Tri thức và Cuộc sống

Bà Nguyễn Thị Mai Hương giữ chức Tổng biên tập Báo Tri thức và Cuộc sống

-   01/12/2023 17:24

Chiều ngày 1/12, Thường trực Đoàn Chủ tịch Hội đồng Trung ương Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) công bố, trao Quyết định số 1101/QĐ-LHHVN về việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Mai Hương, Phó Tổng biên tập phụ trách, giữ chức Tổng biên tập Báo Tri thức và Cuộc sống, có thời hạn 05 năm.

Chúng tôi vừa gửi cho bạn mật khẩu mới . Vào Mail để lấy mật khẩu nhé .
Chúc mừng ! Bạn đã đặt lại mật khẩu thành công.
Đổi mật khẩu thành công