Home / Tag
Công nghiệp Hữu Hồng có “rộng cửa” tại gói mua sắm công tơ điện tử và bộ tập trung DCU thu thập dữ liệu từ xa cho 5 tỉnh hơn 97 tỷ đồng của EVNSPC? Công nghiệp Hữu Hồng có “rộng cửa” tại gói mua sắm công tơ điện tử và bộ tập trung DCU thu thập dữ liệu từ xa cho 5 tỉnh hơn 97 tỷ đồng của EVNSPC?

Công nghiệp Hữu Hồng có “rộng cửa” tại gói mua sắm công tơ điện tử và bộ tập trung DCU thu thập dữ liệu từ xa cho 5 tỉnh hơn 97 tỷ đồng của EVNSPC?

-   28/09/2023 11:58

Theo đó, Gói thầu số 2 Mua sắm Công tơ điện tử và Bộ tập trung DCU thu thập dữ liệu từ xa cho các tỉnh: Ninh Thuận, Bình Thuận, Lâm Đồng, Tây Ninh, Bình Dương cho nhu cầu dịch chuyển lịch ghi chỉ số công tơ năm 2023 của Tổng công ty Điện lực miền Nam đã đóng thầu ngày 26/9/2023 và đang trong thời gian xét thầu.

Gói thầu hơn 1,8 tỷ của Tổng công ty Điện lực miền Nam TNHH: E-HSMT yêu cầu chứng chỉ chuyên ngành làm khó nhà thầu? Gói thầu hơn 1,8 tỷ của Tổng công ty Điện lực miền Nam TNHH: E-HSMT yêu cầu chứng chỉ chuyên ngành làm khó nhà thầu?

Gói thầu hơn 1,8 tỷ của Tổng công ty Điện lực miền Nam TNHH: E-HSMT yêu cầu chứng chỉ chuyên ngành làm khó nhà thầu?

-   26/09/2023 16:35

Theo đó, nhà thầu phản ánh Gói thầu KT-01-2023: Tư vấn kiểm toán báo cáo quyết toán hoàn thành 03 công trình sử dụng vốn vay tín dụng thương mại và vốn tự có của Tổng công ty Điện lực miền Nam do TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN NAM TNHH làm chủ đầu tư, HSMT có thể gây hạn chế cạnh tranh bởi các tiêu chuẩn về chứng chỉ của nhân sự được cho rằng không phù hợp với tính chất công việc mời thầu.

Chúng tôi vừa gửi cho bạn mật khẩu mới . Vào Mail để lấy mật khẩu nhé .
Chúc mừng ! Bạn đã đặt lại mật khẩu thành công.
Đổi mật khẩu thành công