Home / Tag
Để Biên Hòa là thành phố đáng sống Để Biên Hòa là thành phố đáng sống

Để Biên Hòa là thành phố đáng sống

-   18/06/2022 10:00

TP.Biên Hòa là trung tâm kinh tế - chính trị - văn hóa - xã hội của tỉnh, đồng thời là một trong những địa phương cấp huyện có nền công nghiệp phát triển trong tốp đầu của cả nước nên thu hút đông đảo người dân từ các địa phương khác đến làm ăn, sinh sống. Cũng từ đây, trên địa bàn TP.Biên Hòa hình thành những “siêu phường” với số dân lên đến 130-140 ngàn người như: Long Bình, Trảng Dài…

Chúng tôi vừa gửi cho bạn mật khẩu mới . Vào Mail để lấy mật khẩu nhé .
Chúc mừng ! Bạn đã đặt lại mật khẩu thành công.
Đổi mật khẩu thành công