largeer
Home / Tag
Lễ ký kết thực hiện chính sách ưu đãi giữa doanh nghiệp và Liên đoàn Lao động TP. Long Xuyên Lễ ký kết thực hiện chính sách ưu đãi giữa doanh nghiệp và Liên đoàn Lao động TP. Long Xuyên

Lễ ký kết thực hiện chính sách ưu đãi giữa doanh nghiệp và Liên đoàn Lao động TP. Long Xuyên

-   11/12/2023 09:19

Sáng 9/12, Liên đoàn Lao động TP. Long Xuyên (tỉnh An Giang) tổ chức lễ ký kết thực hiện chính sách ưu đãi với Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ Thiện Pháp (TP. Hồ Chí Minh).

Chúng tôi vừa gửi cho bạn mật khẩu mới . Vào Mail để lấy mật khẩu nhé .
Chúc mừng ! Bạn đã đặt lại mật khẩu thành công.
Đổi mật khẩu thành công