largeer
Home / Tag
Mục sở thị Trạm bơm trăm tỉ ở Trà Vinh Mục sở thị Trạm bơm trăm tỉ ở Trà Vinh

Mục sở thị Trạm bơm trăm tỉ ở Trà Vinh

-   24/02/2023 13:23

Trạm bơm Kênh 3 tháng 2 là công trình ngăn mặn, sau khi hoàn thành sẽ phục vụ cung cấp nguồn nước ngọt cho khoảng 25.936ha đất sản xuất nông nghiệp và cung cấp nước sinh hoạt cho khoảng 285.430 hộ dân... Dự án có tổng mức đầu tư là trên 244 tỷ đồng.

Chúng tôi vừa gửi cho bạn mật khẩu mới . Vào Mail để lấy mật khẩu nhé .
Chúc mừng ! Bạn đã đặt lại mật khẩu thành công.
Đổi mật khẩu thành công