Home / Tag
Thành phần hòa giải tranh chấp đất đai gồm những ai? Thành phần hòa giải tranh chấp đất đai gồm những ai?

Thành phần hòa giải tranh chấp đất đai gồm những ai?

-   14/07/2022 18:00

Thành phần hòa giải tranh chấp đất đai bao gồm những cá nhân, cơ quan, tổ chức có thẩm quyền, được pháp luật quy định để tham gia thực hiện việc hòa giải tranh chấp đất đai của người sử dụng đất. Vậy, thành phần hòa giải tranh chấp đất đai bao gồm những ai? Việc hòa giải tranh chấp đất đai phải thực hiện bao nhiêu lần?

Chúng tôi vừa gửi cho bạn mật khẩu mới . Vào Mail để lấy mật khẩu nhé .
Chúc mừng ! Bạn đã đặt lại mật khẩu thành công.
Đổi mật khẩu thành công