Home / Tag
Chủ đầu tư và đơn vị thiết kế từ chối là cha đẻ của ý tưởng 3 cây trụ sắt ở Nha Trang Chủ đầu tư và đơn vị thiết kế từ chối là cha đẻ của ý tưởng 3 cây trụ sắt ở Nha Trang

Chủ đầu tư và đơn vị thiết kế từ chối là cha đẻ của ý tưởng 3 cây trụ sắt ở Nha Trang

-   19/11/2022 14:50

Câu chuyện các trụ sắt đặt trên đường phố Nha Trang với ý nghĩa của sự đoàn kết đến nay vẫn còn băn khoăn trong dư luận. Nhiều người dân chưa đồng thuận giải thích của chủ đầu tư theo nghĩa của đoàn kết, ngôi sao chiến thắng… Đó là chưa kể phác thảo mô hình biểu tượng này không có tính khả thi.

Chúng tôi vừa gửi cho bạn mật khẩu mới . Vào Mail để lấy mật khẩu nhé .
Chúc mừng ! Bạn đã đặt lại mật khẩu thành công.
Đổi mật khẩu thành công