largeer
Home / Tag
Trung tâm vi mạch bán dẫn đầu tiên được thành lập tại Đồng Nai nhằm đào tạo 50.000 kỹ sư vi mạch bán dẫn trên cả nước vào năm 2030 Trung tâm vi mạch bán dẫn đầu tiên được thành lập tại Đồng Nai nhằm đào tạo 50.000 kỹ sư vi mạch bán dẫn trên cả nước vào năm 2030

Trung tâm vi mạch bán dẫn đầu tiên được thành lập tại Đồng Nai nhằm đào tạo 50.000 kỹ sư vi mạch bán dẫn trên cả nước vào năm 2030

-   23/01/2024 08:25

Ngày 22/1, tại tỉnh Đồng Nai, Trường Đại học Lạc Hồng đã chính thức ký kết Thỏa thuận Hợp tác (MOU) với đối tác quốc tế là SUN EDU để thành lập Trung tâm Vi mạch bán dẫn đầu tiên tại khu vực này.

Chúng tôi vừa gửi cho bạn mật khẩu mới . Vào Mail để lấy mật khẩu nhé .
Chúc mừng ! Bạn đã đặt lại mật khẩu thành công.
Đổi mật khẩu thành công