largeer
Home / Tag
Dự án Pin nhiên liệu đa ứng dụng của Trường đại học Lạc Hồng vào top10 chương trình Phát triển dự án khởi nghiệp Quốc gia Dự án Pin nhiên liệu đa ứng dụng của Trường đại học Lạc Hồng vào top10 chương trình Phát triển dự án khởi nghiệp Quốc gia

Dự án Pin nhiên liệu đa ứng dụng của Trường đại học Lạc Hồng vào top10 chương trình Phát triển dự án khởi nghiệp Quốc gia

-   13/12/2023 10:08

Đồng Nai có 1 dự án khởi nghiệp góp mặt trong danh sách này, đó là dự án Pin nhiên liệu đa ứng dụng của Trường đại học Lạc Hồng. Đây cũng là dự án duy nhất của 1 trường đại học lọt vào vòng thi này, 9 dự án còn lại đều của doanh nghiệp khởi nghiệp.

Chúng tôi vừa gửi cho bạn mật khẩu mới . Vào Mail để lấy mật khẩu nhé .
Chúc mừng ! Bạn đã đặt lại mật khẩu thành công.
Đổi mật khẩu thành công