Home / Tag
Gói thầu mua sắm vật tư, thiết bị hơn 14 tỷ tại trường THCS Tân Định (Bình Dương): Liên danh Sinh Hùng – DREAM không đối thủ, duy nhất tham gia và trúng Gói thầu mua sắm vật tư, thiết bị hơn 14 tỷ tại trường THCS Tân Định (Bình Dương): Liên danh Sinh Hùng – DREAM không đối thủ, duy nhất tham gia và trúng

Gói thầu mua sắm vật tư, thiết bị hơn 14 tỷ tại trường THCS Tân Định (Bình Dương): Liên danh Sinh Hùng – DREAM không đối thủ, duy nhất tham gia và trúng

-   04/10/2023 12:02

Theo đó ngày 29/9/2023, Uỷ ban nhân dân huyện Bắc Tân Uyên đã phê duyệt quyết định trúng thầu gói mua sắm vật tư, thiết bị tại trường THCS Tân Định do Công ty TNHH Quản lý Xây dựng Hưng Thịnh làm bên mời thầu cho liên danh Sinh Hùng – DREAM. Đây là liên danh duy nhất tham gia và trúng.

Gói thầu mua sắm vật tư, thiết bị hơn 15 tỷ tại Trường THCS Tân Định (Bình Dương): E-HSMT yêu cầu giấy phép bán hàng của nhà sản xuất gây hạn chế nhà thầu? Gói thầu mua sắm vật tư, thiết bị hơn 15 tỷ tại Trường THCS Tân Định (Bình Dương): E-HSMT yêu cầu giấy phép bán hàng của nhà sản xuất gây hạn chế nhà thầu?

Gói thầu mua sắm vật tư, thiết bị hơn 15 tỷ tại Trường THCS Tân Định (Bình Dương): E-HSMT yêu cầu giấy phép bán hàng của nhà sản xuất gây hạn chế nhà thầu?

-   28/09/2023 15:27

Theo đó gói thầu mua sắm vật tư, thiết bị tại trường THCS Tân Định được Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Bắc Tân Uyên giao cho Công ty TNHH Quản lý Xây dựng Hưng Thịnh làm bên mời thầu. Hiện gói thầu đã đóng thầu ngày 18/9/2023 chỉ có duy nhất một liên danh tham gia.

Chúng tôi vừa gửi cho bạn mật khẩu mới . Vào Mail để lấy mật khẩu nhé .
Chúc mừng ! Bạn đã đặt lại mật khẩu thành công.
Đổi mật khẩu thành công