Home / Tag
UBND huyện được ủy quyền quyết định giá đất cụ thể tính tiền bồi thường UBND huyện được ủy quyền quyết định giá đất cụ thể tính tiền bồi thường

UBND huyện được ủy quyền quyết định giá đất cụ thể tính tiền bồi thường

-   07/05/2023 10:23

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 73/NQ-CP ngày 6/5/2023 về việc uỷ quyền quyết định giá đất cụ thể. UBND cấp huyện được quyết định giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất; thu tiền sử dụng đất khi giao đất tái định cư; tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.

Chúng tôi vừa gửi cho bạn mật khẩu mới . Vào Mail để lấy mật khẩu nhé .
Chúc mừng ! Bạn đã đặt lại mật khẩu thành công.
Đổi mật khẩu thành công