largeer
Home / Tag
TP HCM: Duy nhất Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Quận 12 dự thầu gói thi công của Ủy Ban Nhân Dân Phường Tân Thới Nhất TP HCM: Duy nhất Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Quận 12 dự thầu gói thi công của Ủy Ban Nhân Dân Phường Tân Thới Nhất

TP HCM: Duy nhất Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Quận 12 dự thầu gói thi công của Ủy Ban Nhân Dân Phường Tân Thới Nhất

-   24/11/2023 17:01

Cụ thể, gói thầu XL1: Thi công xây dựng thuộc KHLCNT Rào ranh bảo vệ các khu đất do Nhà nước trực tiếp quản lý trên địa bàn quận (đợt 1) đóng thầu ngày 22/11/2023 chỉ có duy nhất Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Quận 12 tham gia với giá dự thầu 265.099.993.

Chúng tôi vừa gửi cho bạn mật khẩu mới . Vào Mail để lấy mật khẩu nhé .
Chúc mừng ! Bạn đã đặt lại mật khẩu thành công.
Đổi mật khẩu thành công