largeer
Home / Tag
Vừa thành lập được ít ngày, một doanh nghiệp đã đấu trúng lô 'đất vàng' rộng hơn 9.460m2 giá 34,199 triệu đồng/m2 Vừa thành lập được ít ngày, một doanh nghiệp đã đấu trúng lô 'đất vàng' rộng hơn 9.460m2 giá 34,199 triệu đồng/m2

Vừa thành lập được ít ngày, một doanh nghiệp đã đấu trúng lô 'đất vàng' rộng hơn 9.460m2 giá 34,199 triệu đồng/m2

-   04/03/2023 18:58

Theo phương án của UBND quận Hồng Bàng, lô đất vàng 9.460m2 được tổ chức đấu giá quyền sử dụng để thực hiện Dự án phát triển nhà ở, chỉnh trang đô thị tại số 80 Hạ Lý. Dự kiến, khu đất này sẽ xây dựng 124 căn nhà ở liền kề, diện tích từ 67,45-100,72m2.

Chúng tôi vừa gửi cho bạn mật khẩu mới . Vào Mail để lấy mật khẩu nhé .
Chúc mừng ! Bạn đã đặt lại mật khẩu thành công.
Đổi mật khẩu thành công