largeer
Home / Tag
Đồng Nai: Công ty Định Bình chỉ trong một ngày trúng 2 gói xây lắp của UBND xã La Ngà, toàn một mình một ngựa Đồng Nai: Công ty Định Bình chỉ trong một ngày trúng 2 gói xây lắp của UBND xã La Ngà, toàn một mình một ngựa

Đồng Nai: Công ty Định Bình chỉ trong một ngày trúng 2 gói xây lắp của UBND xã La Ngà, toàn một mình một ngựa

-   24/01/2024 12:27

Thông tin trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Xây dựng Định Bình trong ngày 10/8/2023 trúng liền 2 gói xây lắp của UBND xã La Ngà, Định Quán (Đồng Nai), toàn một mình một ngựa với tổng giá trị trúng thầu hơn 2,4 tỷ đồng.

Chúng tôi vừa gửi cho bạn mật khẩu mới . Vào Mail để lấy mật khẩu nhé .
Chúc mừng ! Bạn đã đặt lại mật khẩu thành công.
Đổi mật khẩu thành công