Home / Tag
Doanh nghiệp của đại gia Năng 'Do thái' chao đảo vì xuất khẩu gặp khó Doanh nghiệp của đại gia Năng 'Do thái' chao đảo vì xuất khẩu gặp khó

Doanh nghiệp của đại gia Năng 'Do thái' chao đảo vì xuất khẩu gặp khó

-   29/08/2022 18:18

Công ty CP Vicostone (VCS) của Chủ tịch Hồ Xuân Năng (hay còn gọi là Năng ''Do thái") ước tính kết quả kinh doanh quý II với doanh thu thuần 1.725 tỷ; lợi nhuận trước thuế đạt 439,8 tỷ đồng, lần lượt giảm 3,8% và 16,9% so với cùng kỳ năm 2021. Lũy kế 6 tháng đầu năm, Vicostone ghi nhận doanh thu 3.337 tỷ đồng, lãi trước thuế 881,2 tỷ đồng, lần lượt đi ngang và giảm gần 9% so với cùng kỳ 2021.

Chúng tôi vừa gửi cho bạn mật khẩu mới . Vào Mail để lấy mật khẩu nhé .
Chúc mừng ! Bạn đã đặt lại mật khẩu thành công.
Đổi mật khẩu thành công