largeer
Home / Tag
Viện Y dược quân dân y gặp mặt đầu xuân Qúy Mão 2023 Viện Y dược quân dân y gặp mặt đầu xuân Qúy Mão 2023

Viện Y dược quân dân y gặp mặt đầu xuân Qúy Mão 2023

-   01/02/2023 12:15

Ông Nguyễn Văn Hoan, Viện trưởng Viện Y dược quân dân y chia sẻ đây cũng là hoạt động thường niên nhằm khơi gợi sự hứng khởi, gắn bó, giữa lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ y tế cùng với các chuyên gia đầu ngành với cán bộ, nhân viên viện.

Chúng tôi vừa gửi cho bạn mật khẩu mới . Vào Mail để lấy mật khẩu nhé .
Chúc mừng ! Bạn đã đặt lại mật khẩu thành công.
Đổi mật khẩu thành công