largeer
Home / Tag
Chuyển hồ sơ sang Bộ Công an việc VIVASO để lãng phí vốn đầu tư gần 135 tỷ đồng Chuyển hồ sơ sang Bộ Công an việc VIVASO để lãng phí vốn đầu tư gần 135 tỷ đồng

Chuyển hồ sơ sang Bộ Công an việc VIVASO để lãng phí vốn đầu tư gần 135 tỷ đồng

-   05/03/2023 08:43

Ngày 02/03/2023, Thanh tra Chính phủ đã có Thông báo Kết luận Thanh tra về việc chấp hành pháp luật trong cổ phần hóa, thoái vốn tại Tổng Công ty Vận tải thủy.

Chúng tôi vừa gửi cho bạn mật khẩu mới . Vào Mail để lấy mật khẩu nhé .
Chúc mừng ! Bạn đã đặt lại mật khẩu thành công.
Đổi mật khẩu thành công