Chợ Việt Online
Home / Tag
UBND huyện Nam Giang - Quảng Nam: 'Xả lũ khiến nhà dân tan hoang, thủy điện Đắk Mi 4 phải chịu trách nhiệm' UBND huyện Nam Giang - Quảng Nam: 'Xả lũ khiến nhà dân tan hoang, thủy điện Đắk Mi 4 phải chịu trách nhiệm'

UBND huyện Nam Giang - Quảng Nam: 'Xả lũ khiến nhà dân tan hoang, thủy điện Đắk Mi 4 phải chịu trách nhiệm'

-   02/11/2020 14:25

Thống kê của huyện Nam Giang cho thấy gần như toàn bộ nhà dân nằm dọc sông dưới hạ nguồn thủy điện Đắk Mi 4 đã ngập chìm trong biển nước. UBND huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam khẳng định sẽ buộc Công ty thủy điện Đắk Mi phải đền bù cho dân sau khi thủy điện Đắk Mi 4 xả lũ kinh hoàng gây thiệt hại cho người dân vào chiều 28-10.

Chúng tôi vừa gửi cho bạn mật khẩu mới . Vào Mail để lấy mật khẩu nhé .
Chúc mừng ! Bạn đã đặt lại mật khẩu thành công.
Đổi mật khẩu thành công