Home / Tag
Công ty Đua ngựa Thiên Mã – Madagui bị phạt vì xây 'chui' 16 công trình Công ty Đua ngựa Thiên Mã – Madagui bị phạt vì xây 'chui' 16 công trình

Công ty Đua ngựa Thiên Mã – Madagui bị phạt vì xây 'chui' 16 công trình

-   10/08/2023 16:35

UBND tỉnh Lâm Đồng có văn bản yêu cầu UBND huyện Đạ Huoai tổ chức kiểm tra, rà soát, lập hồ sơ xử lý vi phạm về lĩnh vực đất và xây dựng theo thẩm quyền đối với Công ty Cổ phần đua ngựa Thiên Mã – Madagui trong việc tổ chức thi công 16 công trình, hạng mục trên đất chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

Chúng tôi vừa gửi cho bạn mật khẩu mới . Vào Mail để lấy mật khẩu nhé .
Chúc mừng ! Bạn đã đặt lại mật khẩu thành công.
Đổi mật khẩu thành công