Home / Tag
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG VIÊN CÂY XANH VÀ ĐÔ THỊ VŨNG TÀU tiếp tục trúng thầu gói hơn 10 tỷ của Ban QLDA Đầu tư Xây dựng 2 thành phố Vũng Tàu??? CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG VIÊN CÂY XANH VÀ ĐÔ THỊ VŨNG TÀU tiếp tục trúng thầu gói hơn 10 tỷ của Ban QLDA Đầu tư Xây dựng 2 thành phố Vũng Tàu???

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG VIÊN CÂY XANH VÀ ĐÔ THỊ VŨNG TÀU tiếp tục trúng thầu gói hơn 10 tỷ của Ban QLDA Đầu tư Xây dựng 2 thành phố Vũng Tàu???

-   26/08/2023 13:37

Theo đó, gói thầu thi công xây lắp và thiết bị tại dự án Xây dựng công viên xã Long Sơn do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng 2 thành phố Vũng Tàu làm chủ đầu đóng thầu ngày 25/8/2023 với giá dự toán 10.553.632.725 tiếp tục chỉ có duy nhất CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG VIÊN CÂY XANH VÀ ĐÔ THỊ VŨNG TÀU tham gia dự thầu. Một chuyên gia đấu thầu nhận định, nhà thầu này, "rộng cửa" giành phần thắng!

Chúng tôi vừa gửi cho bạn mật khẩu mới . Vào Mail để lấy mật khẩu nhé .
Chúc mừng ! Bạn đã đặt lại mật khẩu thành công.
Đổi mật khẩu thành công