Home / Tag
Gói thầu bảo hiểm tiêu chí thiên lệch: Hủy thầu do không đạt yêu cầu kỹ thuật Gói thầu bảo hiểm tiêu chí thiên lệch: Hủy thầu do không đạt yêu cầu kỹ thuật

Gói thầu bảo hiểm tiêu chí thiên lệch: Hủy thầu do không đạt yêu cầu kỹ thuật

-   29/10/2023 09:54

Gói thầu số 01 Bảo hiểm vận chuyển quốc tế và nội địa cho các trang bị, vật tư do Bộ Tham mưu Quân chủng Phòng không - Không quân mời thầu vừa bị hủy thầu. Trong thời gian phát hành hồ sơ mời thầu (HSMT), Gói thầu đã nhận được yêu cầu làm rõ, đề nghị sửa đổi HSMT của nhiều nhà thầu vì cho rằng, những tiêu chí HSMT đưa ra “đo ni đóng giày” cho 1 doanh nghiệp.

Chúng tôi vừa gửi cho bạn mật khẩu mới . Vào Mail để lấy mật khẩu nhé .
Chúc mừng ! Bạn đã đặt lại mật khẩu thành công.
Đổi mật khẩu thành công